Publicerad

Regeringen har i dag, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. Det är en exceptionell åtgärd, som inte ska vara längre än nödvändigt.

Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES samt Schweiz.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Dagens beslut ligger i linje med Europeiska rådets och kommissionens uppmaning till EU:s medlemsländer att införa ett tillfälligt inreseförbud till EU-området från tredjeland.

www.regeringen.se/pressmeddelanden

UD Resklar

Befinner du dig i utlandet? Ladda ner appen UD Resklar och tillåt notiser i app-inställningarna. Registrera dig även på svensklistan i det land du befinner dig. För svenskar som redan befinner sig utomlands: Avrådan från icke-nödvändiga resor ska inte ses som en generell uppmaning att resa hem till Sverige. Med tanke på de exceptionella omständigheterna måste man som resenär acceptera en grad av ovisshet. Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation, följa rekommendationer och råd från lokala myndigheter, ta del av reseinformationen från våra ambassader och UD Resklar. #UDResklar #reserekommendation